Ryosuke Kawamura Presents : Vashek Kroutil

VADEスタッフRyosukeのプレイヤーズビデオが公開されました。

今回はyoyofactory所属のVashek Kroutil選手をピックアップしています。