C3yoyodesign Presents: World Yoyo Champion – Shion Araya

C3yoyodesignからアラヤシオン選手のクリップビデオが公開されました。