SHU TAKADA / Yo-Yo Freestyle

タカダシュウ選手からパフォーマンスコレクションビデオが公開されました。