C3yoyodesign | Jakub Velek | Rising Force CZ

C3yoyodesignからJakub Velek選手のクリップビデオが公開されました。