Nizhny Novgorod Yoyoing Competition 2018

Nizhny Novgorod Yoyoing Competition 2018のフリースタイルビデオが公開されました。